Indskrivning til 0. klasse 2017/2018

Nu er det tid til at skrive dit barn op til skole. Du kan også skrive dit barn op til pasningstilbud(SFO).

Sidste frist for skoleindskrivning er fredag den 31. marts 2017.

For at skrive dit barn op til skole skal du bruge selvbetjeningsløsning. Den distriktsskole, som dit barn hører til, kommer frem, når du logger ind på den digitale indskrivning i linket herunder.

Du skal bruge dit NemID, når du skriver dit barn op til skole. Har du ikke et NemID, eller har du problemer med at få det til at fungere, kan du få hjælp på den digitale hotline.

For at kunne logge ind, skal du have forældremyndigheden over det barn, du vil indskrive. Det er desværre ikke muligt for plejeforældre at benytte den digitale skoleindskrivning. Plejeforældre skal derfor kontakte den skole, hvor barnet skal indskrives.

Starter dit barn i en folkeskole/privatskole/friskole, eller ønsker du skoleudsættelse, skal du også gå ind og bruge den digitale selvbetjeningsløsning.

Skriv dit barn op til skole her

 

Skolernes åbent hus arrangementer

Læs også om skolestart og åbent hus arrangementer på skolerne i folderen "Velkommen i skole" i linket herunder:

Klik her for at se folderen

 

Er dit barn skoleparat?

Børn udvikler sig forskelligt, og det er derfor naturligt, at nogle forældre kan være i tvivl om, deres barn er parat til at begynde i skole. Børnehaven kender barnet godt og har stor erfaring med at sende børn i skole. Du kan bede personalet hjælpe dig med at vurdere, om dit barn er parat til at begynde i skolen.

 

Udskydelse af skolestart

Ønsker du at udskyde dit barns skolegang, skal du henvende dig på den skole, dit barn tilhører og tale med skolelederen. Det er skolelederen, der med forældrenes samtykke, afgør, om et barn kan vente med at starte i skole. Skolen kan med forældrenes samtykke søge råd hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller i den institution, som barnet går i.

Valg af skole

Hvis du ønsker, dit barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om optagelse på en skole, der ligger i et andet skoledistrikt. Du skal henvende dig til den skole, du gerne vil have dit barn indskrevet i. Dit barn kan kun optages, hvis der er plads. Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke har pligt til at køre dit barn til og fra skolen, hvis du vælger en skole i et andet skoledistrikt. Hvis du vælger en privatskole, skal du give distriktsskolen besked og selv henvende dig til privatskolen for at indskrive dit barn der.

Find skoler i Hjørring

Pasningstilbud (SFO)

Du kan skrive dit barn op til skolefritidsordning (SFO) i den digitale pladsanvisning. Dit barn udmeldes automatisk af børnehave med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 0.klasse.

Skriv dit barn op til pasning