Gebyr for jordhåndtering

Hjørring Kommune vedtog i oktober 2009 områdeklassificeringen.
Det betød, at ca. 65 % af al byzone blev undtaget af områdeklassificeringen.

Kommunen har valgt at bruge Miljøbeskyttelseslovens mulighed for at opkræve et gebyr for de omkostninger vi har, når vi indfører ordninger som denne.

Gebyret skal dække de omkostninger kommunen har i forbindelse med:

  • Områdeklassificeringen – med- eller undtagningen, regulativarbejdet
  • Jordflytningstilladelser
  • Web-baseret program til anvendelse ved ansøgninger om jordflytning.

Gebyret opkræves for alle de ejendomme, der ligger i et områdeklassificeret område, er lettere forurenet eller for en kortlagt ejendom, som ligger udenfor områdeklassificeringen, og som ejes af privatpersoner.

Ejendomme, der ejes af virksomheder, bliver opkrævet selvstændigt i forbindelse med hver enkelt anmeldelse.

Hvis det drejer sig om en kompliceret jordflytning (f.eks. store mængder, mange typer forureninger) kan kommunen vælge at opkræve et ekstra gebyr.

Gebyret dækker ikke omkostningerne for jordprøver eller anden dokumentation.

Gebyret dækker heller ikke for at komme af med jorden.

Gebyret dækker alene for at få en tilladelse til jordflytning.

Nej.

Man kan kun blive fritaget, hvis ens ejendom ikke længere er kortlagt i hht. Jordforureningsloven.

Man kan som enkelt ejendom ikke blive udtaget af områdeklassificeringen, da den gælder for områder og ikke for enkelt ejendomme.

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring