Ressourceforløbsydelse

Personer, som har brug for et helhedsorienteret forløb kan visiteres til et ressourceforløb. Ressourceforløbet kan være en kombination af beskæftigelsesrettet indsatser.

Betingelser for ressourceforløbsydelse: Det er en betingelse for udbetaling af ressourceforløbsydelse at pågældende ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og deltager aktivt i det individuelt tilrettelagte ressourceforløb.

Indtægter modregnes i ressourceforløbsydelsen.

Afholdelse af ferie på ressourceforløbsydelse: Ret til 4 ugers ferie. Retten er betinget af 12 måneders sammenhængende forudgående kontanthjælp/ressourceforløbsydelse. Ferien skal være aftalt med beskæftigelsesmedarbejder i jobcentret.

Ressourceforløbsydelsen er ikke formuebestemt og der tages ikke hensyn til ægtefællens indtægter.

Hvordan bliver man visiteret til ressourceforløb: Man skal tage kontakt til sin beskæftigelsesmedarbejder i Jobcentret.