Kontantydelse

Har du fra den 5. januar 2015 opbrugt den samlede ret til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er du måske berettiget til kontantydelse.

Betingelser for at få kontantydelse: Du har ret til kontantydelse hvis du på ansøgningstidspunktet alene har ret til delvis uddannelses- eller kontanthjælp, medmindre den delvise uddannelses- eller kontanthjælp skyldes en sanktion efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvordan søger jeg om kontantydelse: Det betyder at du skal ansøge om uddannelses- eller kontanthjælp, hvorefter Ydelseskontoret vil vurderer om du er berettiget til kontantydelse.

 

Digital ansøgning