Velkomst- og branchepakkeforløb

Som det fremgår af videoen på forsiden, suppleres danskundervisningen de første mange uger, med at forberede borger til arbejdsmarkedet.

Velkomstforløbet introducerer borgeren til det fundamentale indhold af livet i Danmark.
Hovedoverskrifterne på velkomstforløbet er:

 • Økonomi og bolig
 • Demokrati
 • Familieliv
 • Fritid
 • Normer og værdier
 • Kønsroller og ligestilling

Derudover er der indlagt besøg hos virksomheder og frivillige foreninger.

Efter velkomstforløbet sendes borger i en intropraktik. Denne varer 4-8 uger.
Når praktikken er overstået overgår borger til branchepakkeforløbet.

Branchepakkeforløbet er et forløb, som borger vælger sig ind på ud fra interesse og kompetencer. De 5 brancher i forløbet er nøje udvalgt ud fra hvor der er gode muligheder for job i kommunen. Borger skal vælge sig ind på én af disse brancher, hvorefter praktikkerne bliver rettet mod brancherne, for at give borger den efterspurgte erfaring og kompetencer indenfor faget.
De 5 brancher er:

 • Rengøring
 • Landbrug
 • Køkken og kantine
 • Butik
 • Industri