Integrationsstrategi

Hjørring Kommunes integrationsstrategi har fokus på understøttelse af gældende lovgivning, der kræver at borger aktiveres fra første dag.

 

Sagsfremstilling fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde

Bilag

Læs mere om de forskellige indsatser herunder.

Sprogskole

A2B, Strømgade i Hjørring er leverandør af danskuddannelse i Hjørring kommune.

Borgere henvises straks til sprogskole, med henblik på at uddannelsen påbegyndes fra første dag opholdstilladelsen er gældende.

Læs mere om A2Bs arbejde på www.a2b.dk - følg arbejdet tæt på den lokale sprogskoles facebook side.

 

Velkomst- og branchepakkeforløb

Velkomstforløbet introducerer borgeren til det fundamentale indhold af livet i Danmark. Hovedoverskrifterne på velkomstforløbet er:

 

 • Økonomi og bolig
 • Demokrati
 • Familieliv
 • Fritid
 • Normer og værdier
 • Kønsroller og ligestilling

Derudover er der indlagt besøg hos virksomheder og frivillige foreninger.

Efter velkomstforløbet sendes borger i en intropraktik. Denne varer 4-8 uger.
Når praktikken er overstået overgår borger til branchepakkeforløbet.

Branchepakkeforløbet er et forløb, som borger vælger sig ind på ud fra interesse og kompetencer. De 5 brancher i forløbet er nøje udvalgt ud fra hvor der er gode muligheder for job i kommunen. Borger skal vælge sig ind på én af disse brancher, hvorefter praktikkerne bliver rettet mod brancherne, for at give borger den efterspurgte erfaring og kompetencer indenfor faget.
De 5 brancher er:

 • Rengøring
 • Landbrug
 • Køkken og kantine
 • Butik
 • Industri