Grundlovsceremoni 2020

Hjørring kommune afvikler Grundlovsceremoni lørdag den 28. marts 2020 kl. 12:30 i Byrådssalen på Hjørring Rådhus, Springvandspladen 5, 9800 Hjørring.

Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2020 deltage i en Grundlovsceremoni for at få statsborgerskab. Hjørring Kommune afvikler to årlige Grundlovsceremonier: En i foråret og en i efteråret. Grundlovsceremonien afvikles tidligst en måned efter du har fået tildelt statsborgerskab ved lov og senest fire måneder efter.

Om ceremonien

Hjørring Kommune afvikler årets første Grundlovsceremoni lørdag den 28. marts 2020 kl. 12:30.

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Derudover skal ansøgeren give hånd til en repræsentant fra kommunalbestyrelsen. Hjørring Byråd har besluttet, at Borgmesteren og formanden for Integrationsrådet deltager i Grundlovsceremonien.

Tilmelding

Skal du deltage i Grundlovsceremonien lørdag den 28. marts 2020 i Hjørring Kommune, skal du tilmelde dig via nedenstående link senest torsdag den 5. marts 2020 kl. 12:00. Du modtager herefter en tilmeldingsbekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding.

Tilmeld dig hér

Tilmeldingsfrist er torsdag den 5. marts 2020 kl. 12:00. Det er alene borgere, der er optaget på relevant lov om indfødsret, og som er bosat i Hjørring Kommune, der kan deltage i Grundlovsceremonien.

OBS! Hvis du to dage efter din tilmelding ikke har fået en kvittering i din e-Boks, må du meget gerne kontakte konsulent Rikke Ishøy på Roi@hjoerring.dk eller telefon 41 22 61 23.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk at du først må underskrive blanketten ved Grundlovsceremonien.

Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Læs  om Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) på Folketingets hjemmeside.

Du er altid velkommen til at kontakte konsulent Rikke Ishøy på e-mail: Roi@hjoerring.dk, hvis du har spørgsmål til Grundlovsceremonien.