Grundlovsceremoni 2020

Hjørring kommune afvikler Grundlovsceremoni torsdag den 27. august 2020 kl.16:00 i Byrådssalen på Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig ceremonien.

Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2020 deltage i en Grundlovsceremoni for at få statsborgerskab. Formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Hjørring Kommune afvikler to årlige Grundlovsceremonier: En i foråret og en i efteråret. Grundlovsceremonien afvikles tidligst en måned efter du har fået tildelt statsborgerskab ved lov og senest fire måneder efter. Det er alene borgere, der er optaget på relevant lov om indfødsret, og som er bosat i Hjørring Kommune, der kan deltage i Grundlovsceremonien. 

Om ceremonien

Hjørring Kommune afvikler Grundlovsceremoni torsdag den 27. august 2020 kl. 16:00 i Byrådssalen, Springsvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. 

Folketinget har den 23. juni 2020 vedtaget lovforslag nr. 180, der, grundet Corona-virus, betyder, at der ikke stilles krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonien for at blive danske statsborgere.

Hjørring Byråd har besluttet, at Borgmesteren og formanden for Integrationsrådet deltager i Grundlovsceremonien.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen til Grundlovsceremonien den 27. august 2020 udløb den 10. august 2020. Det er derfor ikke længere muligt at tilmelde sig ceremonien. 

Hjørring Kommune afvikler næste Grundlovsceremoni til foråret 2021. Oplysninger om dato, tilmeldinger mv. vil fremgå på denne side, når de foreligger.

Medbring legitimation og blanket til ceremonien

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk at du først må underskrive blanketten ved Grundlovsceremonien.

Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold

Husk at indsende tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Du kan ikke deltage i Grundlovsceremonien, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Læs mere om Lovforslag om indfødsrets meddelelse på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Du er altid velkommen til at kontakte konsulent Rikke Ishøy på e-mail: Roi@hjoerring.dk, hvis du har spørgsmål til Grundlovsceremonien.