Integrationsprogrammet

Integrationsprogrammet er den samlede betegnelse for de aktiviteter, som borgeren skal deltage i, for at have de bedste forudsætninger for at blive integreret i landet.

Det er samtidig også de aktiviteter borgeren skal følge, for at kunne modtage integrationsydelsen. Aktiviteterne inkluderer sprogskole, praktik, branchepakkeforløb eller lignende, der kan forberede borgeren på, at blive selvforsørgende i Danmark.