Hvad er vores rolle?

Beskæftigelsesmedarbejdernes hovedformål er at vejlede og hjælpe med at gøre borgeren klar til det danske arbejdsmarked.

Dette gøres gennem samtaler, hvor borgerens aktuelle situation drøftes. Samtidig aftales hvilke tiltag, der kan gøres at hjælpe borgeren i den rigtige retning. Det er vigtigt at forstå, at sagsbehandleren ikke kan give borger et arbejde, men rettere skabe kontakten mellem arbejdsgiver og borgeren.