Hvor går jeg hen, hvis?

Der er mange andre myndigheder, foruden Hjørring kommune, der har sagsbehandlingsopgaver i forhold til integrationsborgere.

Udlændingestyrelsen - NyIDanmark.dk

Styrelse, der behandler alle ansøgninger om blandt andet opholdstilladelse, familiesammenføring og visum.
Hjørring kommune har ingen indflydelse på behandlingstiden eller afgørelserne.

Statsforvaltningen - Statsforvaltningen.dk

Myndighed under Social- og indenrigsministeriet, der for borgernes vedkommende fungerer som ankemyndighed og varetager opgaver lige fra forældremyndighed og indfødsret til folketingsvalg. Se alle deres opgaver her.
Hjørring kommune har ingen indflydelse på behandlingstiden eller afgørelserne.