Integration

Jobcenter Hjørrings integrationsteam yder hjælp efter princippet hjælp til selvhjælp.

Integrationsteamets hovedopgave omhandler beskæftigelsesrettet sagsbehandling, samt modtagelse og boligplacering af flygtninge over 18 år.

Åben vejledning

Hver torsdag vil to medarbejdere fra integrationsteamet stå klar til at vejlede borgere. Tolk er til stede for borgere med arabisk eller tigrinsk modersmål.

Vejledningen er beregnet til hjælp, med både simple og komplekse spørgsmål. Det kan for eksempel være spørgsmål fra dagligdagen, eller henvendelser til myndigheder og andre.

Åben vejledning foregår (hver torsdag) kl. 14.00 - 16.00 på Jobcenteret. 

Hvor går jeg hen, hvis?

Der er mange andre myndigheder, foruden Hjørring kommune, der har sagsbehandlingsopgaver i forhold til integrationsborgere.

Udlændingestyrelsen - NyIDanmark.dk

Styrelse, der behandler alle ansøgninger om blandt andet opholdstilladelse, familiesammenføring og visum.
Hjørring kommune har ingen indflydelse på behandlingstiden eller afgørelserne.

Statsforvaltningen - Statsforvaltningen.dk

Myndighed under Social- og indenrigsministeriet, der for borgernes vedkommende fungerer som ankemyndighed og varetager opgaver lige fra forældremyndighed og indfødsret til folketingsvalg. Se alle deres opgaver her.
Hjørring kommune har ingen indflydelse på behandlingstiden eller afgørelserne.

Repatriering - om at vende hjem

Hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland, har du mulighed for at søge om repatriering.

Det første der skal ske, hvis du ønsker at snakke om muligheden for at vende hjem, er at du bliver henvist til Dansk Flygtningehjælp, som har opgaven med individuel rådgivning inden kommunen kan sagsbehandle repatrieringen. Dette er første trin.

Forud for den individuelle rådgivning, anbefaler vi at du udfylder et oplysningsskema på DFHs hjemmeside (gå direkte til skemaet her).

Hvis du efter den individuelle rådgivning fortsat ønsker at repatriere, overtager Hjørring kommune sagsbehandlingsopgaven, i forhold til at planlægge de fornødne dele af repatrieringen.

Læs mere om processen, økonomi og meget mere på www.atvendehjem.dk