Integration

Jobcenter Hjørrings integrationsteam sagsbehandler og yder hjælp efter princippet hjælp til selvhjælp.

Integrationsteamets opgave omhandler beskæftigelsesrettet sagsbehandling, samt modtagelse og boligplacering af flygtninge over 18 år.

 

Åben vejledning

Hver torsdag vil to medarbejdere fra integrationsteamet stå ved skranken. Tolk er til stede for borgere med arabisk eller tigrinsk modersmål.

Vejledningen er beregnet til hjælp, med både simple og komplekse spørgsmål. Det kan for eksempel være spørgsmål fra dagligdagen, eller henvendelser til myndigheder og andre.

Åben vejledning foregår kl. 14.00 - 16.00 hver torsdag på Jobcenteret. 

Hvor går jeg hen, hvis?

Der er mange andre myndigheder, foruden Hjørring kommune, der har sagsbehandlingsopgaver i forhold til integrationsborgere.

Udlændingestyrelsen - NyIDanmark.dk

Styrelse der behandler alle ansøgninger om blandt andet opholdstilladelse, familiesammenføring og visum.
Hjørring kommune har ingen indflydelse på behandlingstiden eller afgørelserne.

Statsforvaltningen - Statsforvaltningen.dk

Myndighed under Social- og indenrigsministeriet, der for borgernes vedkommende fungerer som ankemyndighed og varetager opgaver lige fra, forældremyndighed og indfødsret til folketingsvalg. Se alle deres opgaver her.
Hjørring kommune har ingen indflydelse på behandlingstiden eller afgørelserne.

Vejledning i Borgerservice med tolk

Borgerservice hjælper blandt andet med ansøgning om boligstøtte, ansøgning om indskudslån, meddelelse om flytning, Digital Post og NemID mm.

Vejledning på arabisk foregår i Borgerservice, tirsdage (kl. 10.00-14.00)