Ferie/Feriekort

Dit feriekort skal underskrives i Borgerservice, hvis du er:

 • SU eller SVU modtagere og uden arbejde på ferietidspunktet
 • Ung under 18 år og uden arbejde på ferietidspunktet
 • Selvstændig
 • Pensionist
 • Kontanthjælpsmodtager
 • Modtager af kontantydelse
 • Modtager af uddannelseshjælp
 • Modtager af revalideringsydelse
 • Modtager af ledighedsydelse
 • Modtager af sygedagpenge
 • Modtager fleksløntilskud
 • Modtager af ressourceforløbsydelse
 • Over 18 år og uden arbejde på ferietidspunktet

Ansøgningsskema til ledighedsydelse under ferie

 

Ledighedsydelse under ferie

Er du i fleksjob skal du aftale ferien med din arbejdsgiver, inden du søger om ledighedsydelse under ferie. Får du ledighedsydelse, skal ferie aftales med din sagsbehandler i Jobcenteret.

Afholdelse af ferie, hvis du er på kontant- og uddannelseshjælp, kontantydelse, integrationsydelse,  ledighedsydelse, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse, skal være iflg. aftale med beskæftigelsesmedarbejdere i Jobcentret.

Ved afholdelse af ferie, hvis du er på revalideringsydelse, må jobplanen ikke afbrydes.

Såfremt du er på sygedagpenge, har du ret til at få underskrevet det der svarer til hovedferien (15 dage) efter 1. oktober, uden der sker modregning i ydelsen. 
Evt. restferie kan underskrives i den sidste uge i april, uden der sker modregning i ydelsen.

Husk at du har oplysningspligt, hvis du anmoder om dine feriepenge via borger.dk eller feriekonto, skal der afleveres dokumentation for de ansøgte feriepenge på Ydelseskontoret.

Hvis du er på barsel kan du sende dit feriekort til underskrivning ved Udbetaling Danmark. Man kan dog også få det påtegnet i borgerservice. 

Er du på fleksydelse, skal feriekortet ligeledes underskrives af Udbetaling Danmark.