d. 25. marts kl 14:00

Grundlovsceremoni 2021

Hjørring Kommune afvikler grundlovsceremonien på Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Grundet COVID-19 vil præcist lokale og procedure blive oplyst senere, således vi lever op til sundhedsmyndighedernes krav. Der vil evt. komme individuelle tider.

Tilmeldingsfrist den 1. marts 2021 er udløbet. 

Næstkommende Grundlovsceremoni bliver afholdt i efteråret 2021.

Grundlovsceremoni 2021

Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en Grundlovsceremoni for at få statsborgerskab. Formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Hjørring Kommune afvikler to årlige Grundlovsceremonier: En i foråret og en i efteråret. Grundlovsceremonien afvikles tidligst en måned efter du har fået tildelt statsborgerskab ved lov og senest fire måneder efter. Det er alene borgere, der er optaget på relevant lov om indfødsret, og som er bosat i Hjørring Kommune, der kan deltage i Grundlovsceremonien. 

Om ceremonien

Forårets Grundlovsceremoni afholdes d. 25. marts kl 14:00, på Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.
Her skal den nye statsborger til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. 

Grundet Corona-virus stilles der ikke krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonien for at blive danske statsborgere.

Hjørring Byråd har besluttet, at formanden for Integrationsrådet deltager i Grundlovsceremonien.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen til Grundlovsceremonien er udløbet. Den næstkommende Grundlovsceremoni bliver afholdt i efteråret 2021.

Medbring legitimation og blanket til ceremonien

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk at du først må underskrive blanketten ved Grundlovsceremonien, ikke inden.

Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:
opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien. Vær opmærksom på dette i god tid inden ceremonien.

Tilmeldingsfristen til forårets Grundlovsceremonien er desværre udløbet 

HUSK Tro- og loveerklæring

Inden Grundlovs-ceremonien skal du huske at indsende tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Du kan ikke deltage i Grundlovsceremonien, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen.

Læs mere om deltagelse i Grundlovsceremonien her

Kontakt

René C. Thorsen

AC-fuldmægtig
Arbejdsmarkedsforvaltningen