Ledsageordning ml. 18-67 år

Ledsageordningen trådte i kraft den 1. juli 1998 med den nye Servicelov. Det åbnede mulighed for, at personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få hjælp til at færdes udenfor eget hjem. Formålet med ordningen er at medvirke til øget integration i samfundet.

Hvem kan få ledsageordning?

Personer mellem 18 og 67 år, som f.eks. er:

  • Blinde eller stærkt svagtseende.
  • Kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap.
  • Udviklingshæmmede eller hjerneskadede.
  • Døve med funktionshæmning.

Personer som er med i ordningen, når de fylder 67 år, kan forsat gøre brug af ledsageordningen.

Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af psykiatrisk lidelse eller af sociale årsager. Desuden er personer, der i forvejen har en personlig hjælpeordning, ikke omfattet.

Hvordan foregår ordningen?

Ledsageren stilles til rådighed af kommunen, men som bruger af ordningen bestemmer du indholdet af den ønskede aktivitet. Det kan for eksempel være ture til by, strand, koncert, sport eller familiesammenkomster – det er blot en betingelse, at aktiviteten foregår udenfor hjemmet.

Hvad koster det?

Hjørring Kommune kan yde bistand i op til 15 timer om måneden. Kommunen betaler lønudgiften til ledsageren. Du betaler derimod udgifter til transport samt ledsagerens udgifter til adgangsbilletter, spisning osv., hvis du ønsker ledsagerens tilstedeværelse.

Efter ansøgning kan du få op til 849 kr. (2016-niveau) om året til dækning af ledsagerudgifter.

Ansøgningsskemaer finder du i selvbetjeningsboksen nedenfor.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Myndighedsafdelingen for Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet.

Ansøg om ledsageordning

Ansøg om dækning af ledsagerudgifter