Erhvervet hjerneskade

Er du over 18 og har erhvervet dig en varig ikke-fremadskridende hjerneskade? Så kan du få tilknyttet en hjerneskadekoordinator*.

Formålet er

  • at yde rådgivning til den hjerneskadede, pårørende og fagpersoner,
  • at medvirke til at skabe sammenhæng i sagsforløbet for den hjerneskadede person og dennes pårørende,
  • at medvirke til at skabe overblik over tilbud og muligheder.

Forløbskoordinatoren kan

  • yde generel rådgivning og vejledning,
  • skabe kontakt til relevante fagpersoner,
  • deltage i udskrivningssamtaler på sygehus,
  • efter behov afvikle koordinerende møder med relevante fagpersoner,
  • efter aftale med borger orientere relevante fagpersoner om borgers forløb,
  • rådgive om forskellige tilbud til hjerneskadede borgere.

Kontakt

Alle kan henvende sig til forløbskoordinatorerne, både den hjerneskadede selv, de pårørende og forskellige fagpersoner. Henvendelse kan ske til Myndighedsfunktionen (se kontaktinfo nederst på denne side).

Læs mere om erhvervet hjerneskade her

*Vær opmærksom på, at tilbuddet ikke inkluderer personer med sclerose, Parkinsons eller demens.