Dagtilbud

Hjørring Kommune har tre dagtilbud med forskellige aktiviteter og muligheder for at aktivere sig. Læs mere om de forskellige dagtilbud på denne side.

Dagtilbuddet Vester Thirup

Aktivitets- og samværstilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Dagtilbuddet REVA (Revalideringscenter Hjørring)

Beskyttet beskæftigelse til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I samarbejde med Specialskolen for Voksne, Vendsyssel tilbyder REVA erhvervspraktisk til elever på Særligt Tilrettelagt Uddannelse. 

Dagtilbuddet NBV (Nordjyllands Beskyttede Værksted)

Aktivitets- og samværstilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. NBV tilbyder beskyttet beskæftigelse i deres produktionsafdelinger og aktivitets- samt samværstilbud.

Dagtilbuddet Slusen

Aktivitets- og samværstilbud til unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, primært autisme og aspergers syndrom.

Læs mere på deres hjemmeside

 Kørsel med handicappede voksne til dagtilbud