Aage Holms Vej

Døgndækket botilbud med vågen nattevagt der henvender sig til personer i alderen 18 - 85 med udviklingshæmning.

Botilbuddet på Aage Holms Vej 8 er etableret som et hus med 6 små enheder, koblet sammen af gangarealer og en stor have. Her er 36 beboere i alt, og vi bestræber os på at borgerne i de enkelte huse matcher hinanden mest muligt.

Beboerne bor i egen lejlighed, som ligger centreret om et fællesrum med køkken og stue. Der er mulighed for at spise i egen lejlighed, eller at spise sammen med andre. Vi bor i skønne grønne omgivelser og cykler gerne med beboerne rundt i byen.

Hvordan ansøger du?

Ønsker du at ansøge om botilbud skal du kontakte Myndighedsafdelingen. Ansøgning om botilbud behandles af Handicapområdets tværfaglige visitationsudvalg.

Læs mere om botilbuddet på Tilbudsportalen

Vil du vide mere?

Så kontakt afdelingsleder Susanne Lund Mikkelsen på tlf.  41 93 76 82 eller assisterende afdelingsleder Vibeke Nonboe Hood på tlf.: 41 22 55 64

aageholmsvej@hjoerring.dk