Botilbud for udviklingshæmmede

Botilbud for udviklingshæmmede er målrettet borgere fra 18-års alderen, som er udviklingshæmmede. Læs mere om kommunens tilbud her.

Støtten ydes efter Lov om Social Service §85 til bostøtte i form af socialpædagogisk og praktisk bistand i eget hjem.

Økonomi

Der betales indskud ved indflytning. Der kan søges boligydelse. Derudover betaler den enkelte beboer sin andel af fællesudgifter til kost, vedligeholdelse osv.

Visitation

Ved ansøgning om botilbud kan rettes henvendelse til Myndighed Handicap. Ansøgning om botilbud behandles af Handicapområdets tværfaglige visitationsudvalg.

Nedenstående er otte forskellige botilbud til udviklingshæmmede. Hjørring Kommune er udlejer for boligerne, og det er ligeledes Hjørring Kommune der visiterer til boligerne.