Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, og siden 2012 også for specialundervisningsområdet.

Koordineringen af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale, som indgås mellem kommunalbestyrelserne i de 11 nordjyske kommuner og Regionsrådet i Region Nordjylland.

Rammeaftalen er et redskab for kommunalbestyrelserne til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Den politisk godkendte rammeaftale skal foreligge senest den 15. oktober hvert år.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Udviklingsstrategien sætter fokus på kommunernes ønsker til den faglige udvikling af tilbud til børn, unge og voksne. Dernæst giver udviklingsstrategien et samlet skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud.

Styringsaftalen fastlægger de grundlæggende retningslinjer for regionen og kommunernes handel med pladser på det sociale område. Find den politisk godkendte rammeaftale herunder.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien 2016

Styringsaftalen

Styringsaftalen 2016