Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse, enten skriftligt eller mundligt - læs mere om dine muligheder her.

Hvis du klager, skal kommunen have modtaget din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Vær opmærksom på, at klagen skal være modtaget hos os inden lukketid den dag, klagefristen udløber.

Klagen skal indgives til Hjørring Kommune, Myndighed Handicap (se kontaktinformation nedenfor). Grunden til, at det er os, der skal have klagen, er, at vi skal vurdere sagen igen, inden den evt. sendes videre. Hvis vi fastholder afgørelsen helt eller delvist, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.