Handicap og psykiatri

Voksne med handicap

Voksne borgere med nedsat funktionsevne kan søge om forskellige former for hjælp gennem Myndighedsafdelingen.

Har du en nedsat funktionsevne fysisk eller psykisk eller særlige sociale problemer, kan du få hjælp og rådgivning hos Myndighedsafdelingen. Myndighedsafdelingen kan visitere dig til f.eks. bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og botilbud.

Tilbud fra Myndighedsafdelingen

Gennem tilbuddene ydes du støtte til at få den bedst mulige trivsel ud fra dine egne forudsætninger og behov på baggrund af de vedtagne kvalitetsstandarder. Hjælpen og støtten er helheds- og tværfagligt orienteret.

Når du kontakter Myndighedsafdelingen, vil du blive henvist til en sagsbehandler i Borgerteamet for det distrikt, hvor du bor. Borgerteamet er med til at sikre et sammenhængende forløb for dig som borger.

Du kan læse mere i pjecen, Borgerteams og generel forløbskoordination