Støtte- og kontaktpersonordningen - Det opsøgende Team

Det opsøgende team ved Udsatte Grupper er et opsøgende uvisiteret tilbud til borgere med misbrug. Alle socialt udsatte borgere, bekymrede naboer, familier m.fl. kan frit henvende sig til Det opsøgende Team.

Teamets medarbejdere kan yde dig støtte til:

 • Praktisk hjælp og omsorg
 • At tale med dig for at fremme dit livsmod og din livskvalitet
 • At tale med dig om din livssituation
 • At tale med dig forandringsmuligheder
 • At tale med dig om sociale kontakter og netværk
 • At tale med dig om det, som du er optaget af

Du kan få støtten i dit hjem, på et værested eller et andet sted - du bestemmer
Støtten er opsøgende og på dine præmisser og i netop dit tempo. Af og til vil der være brug for mange kontakter med dig, før der er skabt en forbindelse og tillid. Medarbejderne er tålmodige og vedholdende i kontakten, så du får en reel mulighed for at få netop den støtte og hjælp, som du har brug for.
Medarbejderne støtter og bistår dig, men optræder ikke som din advokat.

Støtten ydes som "hjælp til selvhjælp". Det betyder, at du skal gøre tingene selv og selv tage initiativ til en eventuel forandring og ansvar for de ændringer, der kan komme.

Generelt for den opsøgende indsats

Målet for den opsøgende støtte er:

 • At medvirke til at styrke brugernes kontakt med omverden
 • At medvirke til at styrke brugernes evne til at anvende samfundets muligheder og øvrige tilbud
 • At medvirke til at styrke brugernes sociale og personlige mestring

Støtten ydes som en midlertidig indsats og indtil brugeren har:

 • Fået identificeret og formuleret sine behov for omsorg, støtte og service
 • Fået opfyldt sine støttebehov i overensstemmelse med sine rettigheder
 • Fået planlagt, samordnet og etableret andre former for støttemuligheder
 • Fået etableret kontakt med relevante myndigheder m.fl.

Det opsøgende team medvirker også til at skabe kontakt til værestederne for socialt udsatte borgere.

Der er ingen alternativer til Det opsøgende Team. Det betyder, at tilbuddet gives, når brugeren er ude af stand til at bruge øvrige tilbud på området.

CAFÉ NETVÆRKET - Socialt samvær uden misbrug

ALLE KAN HJÆLPES - Postkort med kontaktoplysninger 

Hvor kan du henvende dig?

Det opsøgende Team: Stine - tlf.: 4122 5639, Armand - tlf.: 4122 5638 eller Morten - tlf.: 4122 5636
Du kan også henvende dig på værestederne Det Røde Hus, Dronningensgade 31, Hjørring og Værestedet, N.C. Jensensgade, Hirtshals