Værestedet "Det Røde Hus"

Værestedet "Det Røde Hus"

Værestedet "Det Røde Hus" er et stoffrit værested, hvor der er plads til alle, som giver plads til alle

"Det Røde Hus" er et åbent tilbud uden personregistrering og behandling og et alternativ til det rå liv på gaden. Hos os finder du tryghed, støtte, omsorg og et socialt fællesskab med ligestillede.

Vores målgruppe er aktive stofbrugere i Hjørring kommune, men andre grupper, såsom tidligere misbrugere eller pårørende er ligeledes velkommen.

Læs mere i vores folder her

Hvad tilbyder vi?

I "Det Røde Hus" finder du ly for vind og vejr, en kop kaffe, et måltid mad og en snak med en af medarbejderne. "Det Røde Hus" rummer værksted og aktivitetsrum for både personale og brugere, spille- og legerum, musikøvelokaler samt café, hvor der er mulighed for at købe eller lave et billigt måltid mad.

Du har også tilbuddet om, at deltage i vores forskellige planlagte aktiviteter og arrangementer om eftermiddagen og aftenen. Vi arrangerer f.eks. fællesspisning, spiller spil og holder hyggeaftener. Vi tager også ud af huset - på skovture, cykelture eller ture på genbrugspladsen.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at komme med forslag eller selv planlægge aktiviteter og arrangementer. Du inddrages i beslutninger og praktiske opgaver efter lyst og evne.

Forebyggende omsorgsarbejde

Som bruger af "Det Røde Hus" har du muligheden for og tilbuddet om at få socialfaglig rådgivning. Rådgivningen kan handle om muligheder for behandling for stofmisbrug og andre sociale forhold.

Som en del af det forebyggende omsorgsarbejde har vi tilknyttet en opsøgende medarbejder, hvis opgave er at opsøge og støtte socialt udsatte og isolerede misbrugere og hjemløse.

Tidligere erfaringer viser nemlig, at de hårdest belastede stofafhængige kan motiveres til behandling ved en såkaldt fremskudt sagsbehandling, hvor medarbejderne møder de stofafhængige, der hvor de opholder sig. Den opsøgende medarbejders overordnede opgave er, at bygger bro i mellem de eksisterende sundhedstilbud og de mest belastede stofafhængige og hjemløse, der ikke formår at gøre brug af andre relevante myndigheder og kommunale tilbud.

Du skal ikke visiteres til kontakt med den opsøgende medarbejder – kontakten formidles via "Det Røde Hus".

Hvem er vi?

Personaleteamet i "Det Røde Hus" spænder vidt og er tværfagligt sammensat, dog er vi primært alle uddannet inden for social- og sundhedssektoren. Vores team består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Vi alle brænder for vores arbejde og gennemgår kontinuerligt efter- og videreuddannelser for derved at opretholde og sikre os, at vi arbejder ud fra de rette arbejdsteorier og metoder.

Hjælp til selvhjælp er nøgleord for vores indsats. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

"Det Røde Hus"
Dronningensgade 31
9800 Hjørring
Tlf.: 98 91 15 97

Telefonrådgivning og personlig henvendelse
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Afdelingsleder
Rikke Gaardsted Hoff
Tlf.: 41 22 56 37