Botilbud

Botilbuddet Frederikshavnsvej er et botilbud til dig, der har haft et langvarigt misbrug, og som har svært ved at klare en hverdag i egen bolig

Bostøtten i botilbuddet ydes efter "hjælp til selvhjælpsprincippet" med det mål, at du støttes til at fastholde eller udvikle din selvhjulpenhed.

Du kan få hjælp til:

  • At strukturere din hverdag
  • Ledsagelse til læge, offentlige myndigheder m.m.
  • Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
  • Medicinadministration
  • At få styr på dit misbrug

Tilbud om rådgivning og behandling for misbrug finder du her