Tilgængelighed på rådhuset

Her kan du se, hvordan tilgængeligheden for handicappede er på Hjørring Kommunes Rådhus

Der er tilgængelighed i Kørestol: Ja
Der forefindes handicaptoilet: Ja
Der forefindes særskilt handicapomklædning: Nej
Der er etableret Handicap P-pladser: Ja

Der forefindes ledelinjer for blinde: Ja
Der er installeret elevator: Ja

Der er installeret Hjertestarter indvendigt: Nej 
Der er installeret Hjertestarter udvendigt: Ja

Der forefindes Teleslynge for hørehæmmede: Ja
Der forefindes udendørs bænke: Ja

Der forefindes informationsmateriale om tilgængelighed på hjemmeside: Ja
Der forefindes informationsmateriale om tilgængelighed på tryk: Nej

IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg er tilgængelig for alle: Ja (delvist)