Dagtilbud

Hjørring Kommune har tre dagtilbud med forskellige aktiviteter og muligheder for at aktivere sig. Læs mere om de forskellige dagtilbud på denne side.

Dagtilbuddet Vester Thirup

Aktivitets- og samværstilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og unge med udviklingsforstyrrelser, primært autisme og aspergers syndrom.

Dagtilbuddet REVA (Revalideringscenter Hjørring)

Beskyttet beskæftigelse til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I samarbejde med Specialskolen for Voksne, Vendsyssel tilbyder REVA erhvervspraktisk til elever på Særligt Tilrettelagt Uddannelse. 

Dagtilbuddet NBV (Nordjyllands Beskyttede Værksted)

Aktivitets- og samværstilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. NBV tilbyder beskyttet beskæftigelse i deres produktionsafdelinger og aktivitets- samt samværstilbud.

Læs mere på deres hjemmeside