Botilbud for udviklingshæmmede

Botilbud for udviklingshæmmede er målrettet borgere fra 18-års alderen, som er udviklingshæmmede. Læs mere om kommunens tilbud her.

Støtten ydes efter Lov om Social Service §85 til bostøtte i form af socialpædagogisk og praktisk bistand i eget hjem.

Økonomi

Der betales indskud ved indflytning. Der kan søges boligydelse. Derudover betaler den enkelte beboer sin andel af fællesudgifter til kost, vedligeholdelse osv.

Visitation

Ved ansøgning om botilbud kan rettes henvendelse til Myndighed Handicap. Ansøgning om botilbud behandles af Handicapområdets tværfaglige visitationsudvalg.

Nedenstående er otte forskellige botilbud til udviklingshæmmede. Hjørring Kommune er udlejer for boligerne, og det er ligeledes Hjørring Kommune der visiterer til boligerne.

De kommunale botilbud

Botilbuddet Bispecentret

Tlf.: 72 33 57 70
Afdelingsleders tlf.: 41 93 69 07
9800 Hjørring
- Botilbud med 24 individuelle lejligheder og fælleslokaler

Botilbuddet Valmuen

Tlf.: 72 33 56 85
Afdelingsleders tlf.: 41 93 68 94
9760 Vrå
- Botilbud med 6 individuelle lejligheder og fælleslokaler

Botilbud Grønningen

Tlf.: 41 93 68 88
Afdelingsleders tlf.: 41 93 68 94
9800 Hjørring
- Ventebo-tilbud med 6 individuelle værelser og fælleslokaler

Kollegietilbuddet Kristiansandsvej 20. st.

Tlf.: 72 33 56 80
Afdelingsleders tlf.: 41 93 68 94
9800 Hjørring
- Botilbud med 9 individuelle lejligheder og fælleslokaler

Botilbuddet Elsagervej 27-31

Tlf.: 72 33 56 71 (hus 27)
Tlf.: 72 33 56 72 (hus 29)
Tlf.: 72 33 56 73 (hus 31)
Afdelingsleders tlf.: 41 22 56 71 
9800 Hjørring
- Botilbud med 22 individuelle lejligheder og fælleslokaler fordelt på 3 separate huse

Botilbuddet Elsagervej 44

Tlf.: 72 33 57 30
Afdelingsleders tlf.: 41 22 57 31
9800 Hjørring
- Botilbud med 11 individuelle lejligheder, hvoraf 2 er aflastningspladser

Botilbuddet Aage Holms vej 10-18

Tlf.: 72 33 55 60
Afdelingsleders tlf.: 41 22 55 62
9800 Hjørring
- Botilbud med 36 individuelle lejligheder, fordelt på 6 separate huse

Botilbuddet Poulstruplund

Tlf.: 72 33 57 44
Afdelingsleders tlf.: 41 22 57 47
Poulstrup, 9760 Vrå
- Botilbud med 12 individuelle lejligheder