Borgerstyret Personlig Assistance

Med borgerstyret personlig assistance (BPA), kan du selv ansætte hjælpere, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i hverdagen.

Du kan få en BPA når du har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som indebærer at dit behov for støtte til praktisk hjælp og/eller personlig pleje i hjemmet er mere end 20 timer om ugen. Typisk vil det være når kommunen ikke kan stille den nødvendige praktiske eller personlige hjælp til rådighed.

Det sker efter Servicelovens § 95.

Du kan få BPA, hvis du har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og har et behov, som gør det det nødvendigt at yde ganske særlig støtte til pleje, praktisk bistand, overvågning eller ledsagelse, og som ikke kan løses på anden vis.

Det sker efter Servicelovens § 96.

For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp efter du er fyldt 67 år.

Der er udarbejdet en håndbog og en kvalitetsstandard, hvor du kan læse mere om retningslinjerne for ordningen.

Find brugerhåndbogen her

Find bilag til håndbogen her