Støtte- og kontaktpersonordningen

Socialpsykiatriens støtte- og kontaktpersonordning er et opsøgende uvisiteret tilbud til borgere med sindslidelser eller psykiske vanskeligheder.

Hvem, hvor og hvorfor

Støtte- og kontaktpersonordningen består af et team af social- og sundhedsfagligt personale, der udgår fra områderne Hjørring, Hirtshals, Sindal og Vrå.

Formålet med ordningen er at opnå og bevare sociale kontakter og derved være med til at bryde borgerens isolation. 

Støtte- og kontaktpersonen skal støtte den enkelte borger med at kunne gøre brug af kommunens etablerede tilbud. Støtten giver vi ud fra borgerens ønsker, behov og præmisser.

Hjælp os til at hjælpe

Nogle borgere med psykosociale vanskeligheder er ikke selv i stand til at kontakte de sociale myndigheder for at søge hjælp. 

Har du lagt mærke til en person, der trænger til hjælp, så kontakt socialpsykiatrien i Hjørring kommune, så borgeren kan blive tilbudt en støtte-og kontaktperson.

Det kan en støtte- og kontaktperson

Nogle af de typiske områder, hvor støtte- og kontaktpersonen kan hjælpe er:

  • Skabe kontakt til andre mennesker
  • Skabe kontakt til væresteder (eksempelvis idrætstilbud og værksteder)
  • Hjælpe og vejlede i kontakten til læge, sagsbehandler eller personer på sygehuse
  • Få hverdagen til at fungere

Hvem kan få støtte- og kontaktperson?

Det vurderes individuelt, hvem der kan få tilkendt en støtte- og kontaktperson, men som hovedregel

  • Skal personen have omfattende sociale og psykiske problemer
  • Skal personen have behov for omsorg og hjælp til at kontakte offentlige myndigheder, læger m.m.
  • Skal personen leve isoleret, og være ude af stand til umiddelbart at etablere kontakt med andre mennesker

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om støtte- og kontaktpersonordningen fås hos afdelingsleder Torben Svendsen på tlf.: 41 22 56 54.