St. Kirkestræde

Vi er et opgangsbofællesskab målrettet unge mellem 18-35 år med psykiske vanskeligheder som angst, personlighedsforstyrrelser og skizofreni

Hos målgruppen ses tillige f.eks. social fobi, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser m.m.

Botilbuddet er et opgangsbofællesskab med 10 lejligheder med eget bad, toilet og køkken, samt en fælles lejlighed hvor der er mulighed for, at spise fælles morgenmad og aftensmad flere gange om ugen. Derudover er der et stort fælleslokale i kælderen med TV, sofa og festrum.

Botilbuddet er ikke døgndækket.

Hvad tilbyder vi?

Som beboer på St. Kirkestræde kan du opleve et trygt, tilpasset og inspirerende miljø, hvor der ydes en særlig faglig indsats.

Vi tilbyder dig nogle gode rammer for en hverdag, der kan være med til at bringe stabilitet og overskud ind i dit liv. Vi yder støtte til træning af sociale færdigheder gennem fælles aktiviteter i og ud af huset, som f.eks. biografture, friluftsture og sport samt hjemlig hygge. Støtten foregår individuelt såvel som i gruppen.

Hvem er vi?

Vores medarbejderstab er sammensat af pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

For at opretholde og sikre, at vi arbejder ud fra tidens mest korrekte og bedste arbejdsmetoder og teorier, gennemgår alle kontinuerlig efter- og videreuddannelser.

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, og vi fokuserer på den enkelte beboers ressourcer og kompetencer. Vores værdier bygger på et humanistisk systemisk menneskesyn og empowerment-perspektivet eller "Hjælp til selvhjælps"-tanken.

I samarbejde med beboeren arbejder vi hen imod, at vi i fællesskab opnår øget selvstændighed, så man får modet og lysten til at flytte ud af fælleskabet og i en anden bolig, hvor der er mindre eller ingen støtte tilknyttet..

Hvordan bliver man beboer?

Hvis du har en sindslidelse, er mellem 18 og 35 år og ønsker at bo i opgangsbofællesskabet, skal du henvende dig til en sagsbehandler ved Hjørring Kommune.

Ved ansøgning eller vejledning om botilbud, skal du kontakte en rådgiver ved Handicapafdelingen i på tlf. 72 33 33 33. Sagsbehandleren udfærdiger sammen med dig en indstilling på baggrund af dine behov for støtte og vejledning i dagligdagen.

Du er altid velkommen til at komme og kigge og få en snak med personalet. Aftal gerne på forhånd, se tlf. nederst.

Efter et besøg vil der i samarbejde med rådgiver blive aftalt visitationsmøde, hvor det afgøres om du kan tilbydes en plads.

Når der er en ledig lejlighed, behandles indstillingen af myndighedsafdelingen.

Læs mere i denne pjece

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til botilbuddet eller afdelingslederen.

Botilbuddet St. Kirkestræde
St. Kirkestræde 23-25
9800 Hjørring
Tlf.: 98 90 45 44

Telefonrådgivning og personlig henvendelse
Tirsdag og torsdag kl. 8.00-22.00
Onsdag, fredag og lørdag kl. 8.00-15.00
Søndag kl. 14.00-22.00

Afdelingsleder
Søren Hjelm Kristensen
Tlf.: 41 22 57 28