Opgangsfællesskabet Penta

Vi er et opgangsfællesskab som retter sig imod borgere med en nedsat psykosocial funktionsevne indenfor autismespektret i aldersgruppen 18-35 år

Hos Penta har vi i alt 6 tilknyttede lejligheder fordelt over 2 opgange forbundet med én stor fællesstue. I fællesstuen er der udgang til en fælles terrasse med adgang til grønt område. Hver lejlighed har eget the-køkken, soveværelse, toilet og bad. Desuden er der tilknyttet vaskekælder og cykelrum. Beliggenhedsmæssigt er vi placeret tæt ved centrum og de dertil tilhørende handelsmuligheder, grønne områder samt den kollektive trafik.

I opgangsfællesskabet tilbyder vi i samarbejde med dig at:

  • du får tryghed
  • du får støtte til skolegang, arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter og lign.
  • du får nye redskaber til at håndtere personlige udfordringer
  • du får hjælp til at skabe en struktureret hverdag, f.eks. madlavning, indkøb, tøjvask, økonomi, samspil og relation

Som beboer hos os skal du vide dig sikker på, at du bestemmer over dit eget liv. Vi støtter naturligvis der, hvor du har brug for det, men du er selv en aktiv spiller i dit eget liv.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang samt forståelse for den enkeltes forudsætninger. Du får tildelt en kontaktperson som i samarbejde med dig vil skabe en struktureret ramme baseret på nye udviklingspotentialler og fastholde de i forvejen etablerede.

Den fælles vision for mål og udvikling vil blive sammensat imellem dig og personalet på Penta. Vi er af den overbevisning, at alle mennesker er unikke med hver deres egne kompetence og ressourceområder – heraf bygger vi sammen et stærkt fundament for ”hjælp til selvhjælp”.
”Hjælp til selvhjælp” – strategien bygger på visionen om, at livskvalitet hænger sammen med muligheden for, i videst muligt omfang, en mestring af eget liv.

Sådan bliver du beboer hos os

Man kan blive beboer hos os hvis man har en autismediagnose, er imellem 18-35 år og ønsker at blive en del af et opgangsfællesskab.

Dette kan ske igennem henvendelse til en sagsbehandler ved Hjørring Kommune. Sagsbehandleren udfærdiger sammen med dig en indstilling på baggrund af dine behov for støtte og vejledning i dagligdagen.

Du er altid velkommen til at komme og kigge og få en snak med personalet. Af hensyn til vore beboere, skal du aftale tid på forhånd. Du kan kontakte os på telefon eller mail.

Efter et besøg kan der anmodes om et matchningsmøde, hvor der endeligt afgøres om du kan tilbydes en plads hos os. Når der er en ledig lejlighed behandles indstillingen af myndighedsafdelingen.

Hvem er vi?

Vores personalegruppe er bestående af 5 personer: 2 pædagoger, 1 ergoterapeut, 1 SSA samt 1 sygeplejerske.
Derudover er der et hold af tilknyttede vikarer med relevant uddannelsesmæssig eller erfaringsbaseret baggrund.

Vi ser os selv som værende en personalegruppe bestående af et professionelt og tværfagligt team med øje for den fælles kerneopgave. Det vægtes og prioriteres meget højt, at Penta ikke er præget af en institutionaliseringsramme, men derimod virker og føles som et hjem med fællesskab som sigte og fælles præmis.

Kontakt og adresse

Opgangsfællesskabet Penta
St. Kirkestræde 17-19
9800 Hjørring
Tlf.: 41 93 74 00

Afdelingsleder:
Søren Hjelm Kristensen
Tlf.: 41 22 57 28