Botilbuddet Kristiansandsvej 20 2. sal

Vi er et målrettet bo- og dagtilbud og en del af området "De unge Voksne”

Vi henvender os til unge borgere med ADHD – opmærksomhedsforstyrrelser, angst, OCD, depression og personlighedsforstyrrelser.

Vi har plads i botilbuddet til 7 unge voksne borgere med behov for specialiseret støtte som følge af ADHD – opmærksomhedsforstyrrelser, angst, OCD, depression og personlighedsforstyrrelser.
Botilbuddet er ikke døgndækket

I Botilbuddet tilbyder vi i samarbejde med dig at:

  • du får tryghed
  • du får støtte til skolegang, arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter og lign.
  • du får nye redskaber til at håndtere de personlige udfordringer, du har i hverdagen
  • du får hjælp, hvis du har brug for at få bedre styr på hverdagen f.eks. madlavning, indkøb, tøjvask, økonomi mm.
  • du får mulighed for at være i et miljø, hvor vi alle lærer af vores forskellige erfaringer

Vi vægter dine individuelle aktiviteter højt og tager naturligvis individuelle hensyn i forhold til dine behov og ønsker. Vi har i botilbuddet plads til 7 unge voksne borgere med behov for specialiseret støtte som følge af ADHD – opmærksomhedsforstyrrelser, angst, OCD, depression og personlighedsforstyrrelser.

Derudover oplever du som beboer, at du bestemmer over dit eget liv. Vi støtter naturligvis der, hvor du har brug for det, men du er selv en aktiv spiller i dit eget liv

Hjælp til selvhjælp

”Hjælp til selvhjælp”-strategien bygger på visionen om, at livskvalitet hænger sammen med muligheden for i videst muligt omfang at mestrer eget liv.

”Hjælp til selvhjælp” tager udgangspunkt i, at du ønsker at være mest muligt selvhjulpen og selvbestemmende samt have hovedrollen i dit eget liv.
Når du får brug for hjælp og støtte i hverdagen, er udgangspunktet derfor, at det er dine mål og ønsker, som bestemmer hvordan botilbuddet tilrettelægger og støtter i indsatsen.
Samtidigt antager vi, at du ud fra egne forudsætninger tager medansvar og bidrager mest muligt. Uanset hvilken hjælp du får tildelt, er der fokus på dine ressourcer, og de ting du kan klare selv, eller kan komme til at klare selv med hjælp og støtte.

Vi har fokus på, at du arbejder målrettet på at bevare, opretholde eller opnå stabil tilknytning til beskæftigelse, uddannelse eller anden form for aktivering.

  • Du deltager i udarbejdelsen af din egen handleplan for din tid hos os.
  • Du deltager i de faste beboermøder, hvor vi drøfter ønsker til hverdagen, til verden omkring os, aktiviteter og evt. problemstillinger, der vedrører fællesskabet.
  • Du søger selv indflydelse på at reducere de problemstillinger, der er i dit liv.

Dette er nogle af de ting som kunne være formålet med at bo hos os. Der kan være mange andre ting, men vigtigst af alt er, at du har besluttet dig for at ville have noget ud af samarbejdet.
Det er dig der skal gøre det store arbejde, og er du indstillet på dette, så skal vi nok støtte, rådgive og vejlede.

Hvem er vi?

Vores personaleteam består af tre pædagoger og indimellem studerende samt en leder.
Vi gennemgår alle kontinuerlig efter- og videreuddannelser for derved hele tiden at opretholde og sikre, at vi arbejder ud fra tidens mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder og teorier.

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, og vi fokuserer på den enkelte beboers ressourcer og kompetencer. I samarbejde med beboeren arbejder vi hen imod, at vi i fællesskab opnår bedring og øget selvstændighed, så flytning i egen bolig på sigt kan blive en realitet.

Vi arbejder ud fra en anerkendende grundholdning, der bygger på princippet om gensidigt ligeværd og dialog mellem mennesker.

Hvordan bliver man beboer?

Hvis du har ADHD-opmærksomhedsforstyrrelser, angst, OCD, depression eller personlighedsforstyrrelser, er mellem 18 og 40 år og ønsker at bo i botilbuddet, skal du henvende dig til en sagsbehandler ved Hjørring Kommune.

Ved ansøgning eller vejledning om botilbud skal du kontakte en rådgiver ved Handicapafdelingen på tlf. 72 33 33 33. Sagsbehandleren udfærdiger sammen med dig en indstilling på baggrund af dine behov for støtte og vejledning i dagligdagen.

Efter et forbesøg sammen med rådgiver vil der blive aftalt matchningsmøde, hvis du efter besøget stadig ønsker at blive tilbudt en plads.
Hvis vi herefter vurderer, at du kan profitere af den støtte vi tilbyder, henvises du til venteliste.
Når der er en ledig lejlighed, behandles indstillingen af myndighedsafdelingen.

Du er altid velkommen til, at komme forbi og få en snak med personalet. Aftal gerne på forhånd. Se tlf. nederst.

Adresse og kontakt:
Botilbuddet Kristiansandsvej 20 - 2. sal
9800 Hjørring
Tlf.: 41 22 35 57

Afdelingsleder
Søren Hjelm Kristensen
Tlf.: 41 22 57 28