ADHD-botilbuddet

Vi er et målrettet bo- og dagtilbud og er en del af området "De unge Voksne”

Vi henvender os til den unge borger med ADHD-lidelser eller med tilsvarende behov.
Botilbuddet er ikke døgndækket.

I ADHD-botilbuddet

  • får du tryghed
  • støtte til skolegang, arbejde, uddannelse eller fritidsaktiviteter.
  • bliver du klogere på, hvad din diagnose betyder for dig.
  • får du hjælp, hvis du har brug for, at få bedre styr på hverdagen: madlavning, indkøb, tøjvask, økonomi mm.
  • får du mulighed for at være i et miljø, hvor vi alle lærer af vores forskellige erfaringer.

Vi vægter beboernes individuelle aktiviteter højt og tager naturligvis individuelle hensyn i forhold til dine behov og ønsker.
Vi har plads i botilbuddet til 7 unge voksne borgere med behov for specialiseret støtte som følge af ADHD-lidelse eller med tilsvarende behov.

Derudover oplever du som beboer i huset, at du bestemmer over dit eget liv. Vi støtter naturligvis der, hvor du har brug for det, men du er selv en aktiv spiller i dit eget liv

Hjælp til selvhjælp

”Hjælp til selvhjælp”-strategien bygger på visionen om, at livskvalitet hænger sammen med muligheden for i videst muligt omfang at mestre eget liv.

”Hjælp til selvhjælp” tager udgangspunkt i, at borgerne ønsker at være mest muligt selvhjulpne og selvbestemmende samt have hovedrollen i deres eget liv.

Når du får brug for hjælp og støtte i hverdagen, er udgangspunktet derfor, at det er dine mål og ønsker, som bestemmer hvordan botilbuddet tilrettelægger og udfører indsatsen.
Samtidigt antager vi, at du ud fra egne forudsætninger tager medansvar og bidrager mest muligt. Uanset hvilken hjælp du får tildelt, er der fokus på dine ressourcer, og de ting du kan klare selv, eller kan komme til at klare selv med hjælp og støtte.

  • Du deltager i udarbejdelsen af din egen handleplan for din tid hos os.
  • Du deltager i de faste beboermøder, hvor vi drøfter ønsker til hverdagen, til verden omkring os, aktiviteter og evt. problemstillinger, der vedrører fællesskabet.
  • Du har selv indflydelse på at reducere de problemstillinger, der er i dit liv.

Dette er nogle af de ting som kunne være formålet med at bo i ADHD tilbuddet. Der kan være mange andre ting, men vigtigst af alt er, at du har besluttet sig for, at ville have noget ud af samarbejdet. Det er dig selv der skal gøre det store arbejde, så skal vi nok støtte, rådgive og vejlede.

Hvem er vi?

Vores personaleteam består af tre pædagoger samt en leder. Vi gennemgår alle kontinuerlig efter- og videreuddannelser for derved hele tiden at opretholde og sikre, at vi arbejder ud fra tidens mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder og teorier.

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, og vi fokuserer på den enkelte beboers ressourcer og kompetencer. I samarbejde med beboeren arbejder vi hen imod, at vi i fællesskab opnår bedring og øget selvstændighed, så flytning i egen bolig på et tidspunkt kan blive en realitet.

Vi arbejder ud fra en anerkendende grundholdning, der bygger på princippet om gensidigt ligeværd og dialog mellem mennesker.

Hvordan bliver man beboer?

Hvis du har ADHD eller tilsvarende behov, er mellem 18 og 35 år og ønsker at bo i botilbuddet, skal du henvende dig til en sagsbehandler ved Hjørring Kommune.

Ved ansøgning eller vejledning om botilbud, skal du kontakte en rådgiver ved Handicapafdelingen i på tlf. 72 33 33 33. Sagsbehandleren udfærdiger sammen med dig en indstilling på baggrund af dine behov for støtte og vejledning i dagligdagen.

Du er altid velkommen til at komme og kigge og få en snak med personalet. Aftal gerne på forhånd, se tlf. nederst.

Efter et besøg vil der i samarbejde med rådgiver blive aftalt visitationsmøde, hvor det afgøres om du kan tilbydes en plads.

Når der er en ledig lejlighed, behandles indstillingen af myndighedsafdelingen.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte botilbuddet eller afdelingslederen

Adresse og kontakt:
ADHD-botilbuddet
Kristiansandsvej 20 - 2. sal
9800 Hjørring Kommune
Tlf.: 41 22 35 57

Afdelingsleder
Søren Hjelm Kristensen
Tlf.: 41 22 57 28