Socialpsykiatrien

Hjørring Kommunes mål indenfor socialpsykiatrien er at støtte mennesker med psykiske lidelser, så de så vidt muligt kan leve et såkaldt almindeligt hverdagsliv og opnå forbedret livskvalitet.

Vi støtter borgernes håb om at kunne komme sig og forbedre mulighederne for livsudfoldelse med et liv på egne præmisser.
Vi arbejder ud fra det grundlag at alle mennesker har ret til at tage beslutninger om deres eget liv, og at mennesket af natur er socialt og ønsker at indgå i meningsfyldte relationer til andre mennesker.

Hjælp til selvhjælp

Hjælp til selvhjælp er nøglebegrebet i al støtte med det mål at styrke borgernes mulighed for at blive mest muligt selvhjulpen via udvikling af handlekompetencer og udfoldelse af potentialer.

FN's standardregler om menneskerettigheder i forhold til lige muligheder for mennesker med handicap (se nedenfor) er også pejlemærker indenfor socialpsykiatrien i Hjørring, dvs.:

  • Bo i egen bolig
  • Have egen økonomi
  • Have kontakt med andre
  • Have arbejde eller anden aktivitet i hverdagen
  • Dyrke interesser

Viften af de sociale tilbud til borgere med psykiske lidelser er bred og afspejler målet om at kunne tilbyde forskellige støttemuligheder.

I menuen til venstre ses en oversigt over alle tilbud. Her finder du mere specifikke og uddybende oplysninger om hvert af tilbuddene.