Den Gode Modtagelse

Tilbud til borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Vi glæder os til at byde dig velkommen til ”Den Gode Modtagelse” i Hjørring Kommune. Vi er et tilbud til dig, hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Det første møde

Efter henvendelse til "Den Gode Modtagelse", vil du blive indkaldt til en samtale. Ved samtalen vil du møde to medarbejdere fra kommunen - en sagsbehandler og en socialfaglig vejleder. Sammen vil vi afklare dit behov for støtte og finde frem til, hvordan du bedst muligt opnår dine mål.
Der ydes råd og vejledning om dine muligheder.

I samtalen bliver der lagt vægt på

  • At skabe afklaring af behov
  • Henvise til relevante tilbud af rehabiliterende karakter f.eks.:
    • Tilbyde vejledningsforløb på op til 4 gange.
    • Tilbyde tidsbegrænset indsats
    • Yde relevant råd og vejledning omkring bostøtte – samt evt. henvisning til videre sagsbehandling.

Målgruppe

For at være i målgruppen skal du have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller have særlige sociale problemer.

Sådan foregår det

Hvordan får jeg kontakt?

Du kan bruge nedenstående skema (vær opmærksom på, skemaet ikke må indsendes via e-mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger):

Henvendelsesskema

Du kan også hente skemaet på Åstrupvej 15 mellem kl. 9.00 og 12.00 eller udskrive det her.
Husk at du må ikke sende det til os på e-mail, da det indeholder personfølsomme oplysninger.

Ønsker du at læse mere om Den Gode Modtagelse kan du se denne pjece