Buen

Botilbud for fysisk handicappede retter sig til yngre fysisk handicappede og senhjerneskadede med behov for specialindrettede boligforhold.

Målgruppe

Målgruppen er yngre fysisk handicappede og senhjerneskadede med behov for specialindrettede boligforhold. Støtten ydes efter Lov om Social Service §85 til bostøtte i form af socialpædagogisk støtte, pleje, praktisk bistand og ADL-træning. Der er døgndækning.

Økonomi

Der betales indskud ved indflytning. Der kan søges boligydelse. Derudover betaler den enkelte beboer sin andel af fællesudgifter til vedligeholdelse osv. 

Visitation

Ved ansøgning om botilbud kan rettes henvendelse til Myndighedsafdelingen Handicapområdet (se kontaktinfo i boksen nedenfor). Ansøgning om botilbud behandles af Handicapområdets tværfaglige visitationsudvalg

Boligerne

Boligerne består af 5 specialindrettede lejligheder og fælles spise- og opholdsrum. Derudover er der et specialindrettet fælleskøkken. Botilbuddet er en integreret del af et boligområde med alle former for udlejningslejligheder.

Boligselskabet Domea, Region Jylland Nord er udlejer. Handicapafdelingen har anvisningsretten til boligerne. 

Det kommunale botilbud

Botilbuddet Buen
Buen 9
9800 Hjørring

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til konst. afdelingsleder Dorthe Schwartz Thorsø på tlf.: 41 93 69 00 eller Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet på tlf.: 72 33 50 66.