Akuttilbud

Har du ondt i sindet? Oplever du en akut krise, at have det psykisk svært, f.eks. ved dødsfald, angst eller lignende?

Akuttilbuddet er et gratis tilbud for voksne borgere med tilknytning til socialpsykiatrien og området for udsatte grupper. Vi er et team af professionelle social- og sundhedsfaglige medarbejdere, der yder støtte til borgere i akut psykisk krise.

Rådgivning og støtte

Vi yder rådgivning og støtte til at håndtere din situation, få et bedre overblik over situationen og måske få øje på nye handlemuligheder. Din henvendelse vil blive behandlet anonymt.

Vi er her for dig...

  • som har sindslidelser, der har brug for akut social psykiatrisk støtte
  • der oplever en akut krise som f.eks. dødsfald, angst, m.m.
  • der har bekymring for et familiemedlem, nabo eller andet

Desuden har praktiserende læger, præster, politi eller ansatte i kommunen mulighed for at kontakte os med bekymring om borgere.

Kontakt os ved

  • Telefonisk henvendelse på tlf.: 72 33 56 78 - 41 93 73 84
  • E-mail: akuttilbudet@hjoering.dk
  • SMS på tlf.: 41 93 73 84

som besvares mellem 19.00-22.00 alle dage.