Stafet 100

Tanken med projektet er at lade borgere give et personligt portræt af deres Hirtshals. Portrættet markerer byens 100-års jubilæum og sender samtidig en hilsen 100 år ud i byens fremtid.

100 personer med rødder i Hirtshals skal hver placere en betonterning et velvalgt sted i Hirtshals. Da beton både er bestandigt og rå, vil terningen markere 100 året og Hirtshals på en særlig karakteristisk måde.

Har du fået stafetten?

Hvis du er en af de heldige, som har fået stafetten, kan du her se, hvad du skal gøre.

Din historie er én blandt hundrede, som vil blive fortalt både på Facebook, her på hjemmesiden og på Skaga FM. Derfor kan du forvente at blive kontaktet af radioen med henblik på interview. Jubilæumsgruppen samarbejder i øvrigt med Flaskeposten og Turistbureauet.

Du skal:

 • Vælge det sted i byen, hvor du ønsker at placere din betonterning. 
 • Husk på det her, når du vælger dit sted:
  • Stedet skal være offentligt tilgængeligt
  • Terningen skal placeres, så den ikke er til gene for almindelig trafik
  • Terningen må ikke placeres på havnen eller stranden
 • Udpege den næste i stafetten (senest 3 dage efter du selv har fået den) ud fra nedenstående kriterier:
  • Personen skal have rødder i byen.
  • Personen skal være i stand til at fortælle hvorfor terningen skal have den valgte placering.
  • Personen kan have alle aldre.
  • Husk at sikre, at den du udvælger, også har lyst til at være med
 • Tage et billede af det sted du ønsker at placere terningen. Du må meget gerne selv være med på billedet. Billedet sendes til niels@skagafm.dk. 
 • Udfylde denne formular.
Konceptet

Konceptet består af:

 • 100 terninger á
 • 100 kg placeres af
 • 100 personer fra Hirtshals på
 • 100 lokationer i Hirtshals by på
 • 100 dage med
 • 100 begrundelser i
 • 100-året
Terningerne

De betonterninger der udgør kernen i stafetten kendetegnes ved følgende:

 • Terningerne nummereres 1 – 100 med tal der under støbningen presses ind i terningerne og markeres med jubilæumslogoet.
 • Hver terning måler 34,67 cm x 34,67 cm x 34,67 cm 
 • Terningerne placeres på offentligt tilgængelige områder i Hirtshals by (ikke på havnen)
 • Terningerne må ikke placeres så de kan være til fare for gående og/eller cyklende
 • Terningerne må ikke placeres så de er til gene ved snerydning, græsslåning og renholdelse

Se terningernes placeringer her