Puljeoversigt for Hjørring Kommune

Liste over puljer på tværs af sektorer i kommunen

Støtte til landsbyer

Kulturstøttepuljer - Frie kulturstøttemidler, musikpuljen, pulje til nyskabende initiativer

KulturKANten

Kulturalliancen

Støtte til foreninger

Udviklingspuljen

Forbyggelsespuljen - Mål og retningslinjer

Foreningstilbud til børn og unge; FOU og FKB

Fundraising

§ 18 Puljen

Landsbyforums vedligeholdelsespulje

Støtte til landsbyer

Støtte til projekter i landdistriktet

Bredbåndspuljen

Nedslidte bygninger

Tilskud til naturpleje

Tilskud til stier og rekreative faciliteter