Puljeoversigt for Hjørring Kommune

Liste over puljer på tværs af sektorer i kommunen

Kulturstøttepuljer - Frie kulturstøttemidler, musikpuljen, pulje til nyskabende initiativer

KulturKANten

Kulturalliancen

Tilskud til foreninger

Udviklingspuljen

Forbyggelsespuljen - Mål og retningslinjer

Pulje til foreningstilbud til børn og unge med særlige behov

Fundraising

§ 18 Puljen

Landsbyforums vedligeholdelsespulje

Støtte til landsbyer

Støtte til projekter i landdistriktet

Bredbåndspuljen

Nedslidte bygninger

Tilskud til naturpleje

Tilskud til stier og rekreative faciliteter