Puljeoversigt for Hjørring Kommune

Liste over puljer på tværs af sektorer i kommunen

Kulturstøttepuljer - Frie kulturstøttemidler, musikpuljen, pulje til nyskabende initiativer

KulturKANten

Kulturalliancen

Støtte til foreninger

Udviklingspuljen

§ 18 Puljen

Landsbyforums vedligeholdelsespulje

Støtte til landsbyer

Støtte til projekter i landdistriktet

Bredbåndspuljen

Nedslidte bygninger