Thirup Park - Nyt oplevelsesområde nord for Park Vendia

Torsdag den 6. september 2018 indviede vi sammen med Hjørring Vandselskab det nye oplevelsesområde Thirup Park.

Løb eller gå en tur

Hjørring Kommune har fået et nyt oplevelsesområde. Det ligger nord for Park Vendia i den sydlige del af Vester Thirup. Området rummer allerede nu et bakkelandskab, et snoet vandløb og et stort regnvandsbassin. Bakkerne udgøres af fire høje, hvoraf den højeste er 15 meter høj. Området er skabt, primært af den jord som Hjørring Vandselskab A/S har opgravet i forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet og det nye vandløb. Regnvandet fra den nordøstlige del af Hjørring ender i Skelbækken, som nu har fået et nyt snoet forløb gennem området og ud i forsinkelsesbassinet. Herfra løber det lige så stille ud i Blåsig Bæk. 

Området er tænkt som et nyt oplevelses-landskab, til glæde for alle de der besøger området. Det kan bruges rekreativt til gå- og løbeture på de nye stier og inviterer til en tur i højden, hvor man kan nyde en fremragende udsigt. Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S håber, at mange vil benytte sig af dette nye kuperede terræn. Bakkerne, søen og vandløbet er etableret naturnært, og allerede nu kan man se mange forskellige fugle i og ved søen samt et varieret planteliv på skråningerne. 

Det nuværende landskab er første del af et samlet projektforslag. Det ses af billedet nedenfor, at der kan etableres flere bakker umiddelbart nord for de nuværende.

2. Etape - Søren Smalbro bød de første Jordafleverer velkommen ved indkørslen.

Den nordlige del af Thirup Park er der nu mulighed for at afleverer jord til. Onsdag den 29. maj stod Søren Smalbro, Udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, klar til at tage imod de første der havde benyttet sig af denne nye mulighed. Både Vennelyst ingeniør- og entreprenør forretning, Sejlstrup entreprenør forretning og Materielgården fra Hjørring Kommune, var mødt op blandt de første. Udover at der blev afleveret jord til det nye område, blev der også tid til en kaffe og lidt morgenbrød.