Tirsdag d. 29. august. Flagermus og pindsvin

-om at flyve og æde i mørke

Denne aften handler det om nogle af de insektædende pattedyr. Vi starter med at besøge Tine Deth Christiansen, der driver Pindsvinehjælp Nordjylland. Tine vil fortælle om arbejdet med at pleje de indbragte pindsvin og give gode råd til, hvordan haveejere kan gøre haven mere pindsvinevenlig. Herefter kører vi tur til Uggerby Å, hvor vi kigger efter flagermus langs med åen og engene øst for Sindal. Bo Storm vil fortælle om dyrene og deres biologi. Ved hjælp af flagermus-detektorer kan vi forhåbentlig også finde nogle efter mørkets frembrud.
Mødested: For enden af Friggsvej (parkering langs Friggsvej)
Tid:19.30- 22
Turleder: Anders Østerby, Skoletjenesten ved Oceanariet, og naturvejleder Bo Storm, Frederikshavn