Lørdag d. 14. oktober. Sort Sol over Kærsgård Strand

Oplev stærene gå til ro

Hvis vi er heldige, kan vi opleve store flokke af stære samles over tagrørene og danne sort sol om end i mindre målestok end i marsken. Herudover er der gode chancer for at se andre af rørskovens fugle.  Turen går til Åslyngen, hvor rørskoven vokser omkring den afsnørede del af Liver Å. Undervejs fortælles der om stærenes liv og levned, inden solen går ned kl. 18.19.
Turen er 2 km lang og går igennem ujævnt terræn. Medbring gerne varmt tøj og varme drikke.
Mødested: P-pladsen for enden af Kærsgård Strandvej
Tidspunkt: kl. 17.00-18.30
Turledere: Knud Mikkelsen og naturvejleder Laus Gro-Nielsen, Team Natur, Hjørring Kommune