Naturture

Oplev Hjørring Kommunes storslåede natur i godt selskab.

Kom helt tæt på naturen i selskab med dedikerede naturvejledere og andre naturelskere.
Turene afholdes af personer inden for områderne undervisning, sundhed samt teknik- og miljø - ofte i samarbejde med foreninger, erhverv og lokale ressourcepersoner.

Turene er som udgangspunkt gratis, medmindre andet står nævnt i turbeskrivelsen.
For mere information, kontakt naturvejleder Jakob Kofoed, tlf. 30388613 eller mail:
Mail
Herunder kan du se kommende ture for 2017, så du nemt kan finde naturoplevelser, der matcher dine interesser. Der kan løbende komme flere ture på programmet, så hold øje med denne side.
Vi annoncerer naturturene her på siden og på vores Facebook-side. 

Tag med Hjørring Kommune ud i naturen
PROGRAM 2017:

Dato: (Annonceres senere). Gåtur på tværs - sundhed, natur og kultur.

- Er det sundt at GÅ i teater?

 

Turen starter med en rundvisning i det nye Sundhedscenter Hjørring. Herefter går turen gennem byen og Svanelunden. Vi guides i at skærpe sanserne på forskellighed vis - og undervejs tager vi drøftelser omkring sammenhængen mellem sundhed, natur og kultur.
På teaterpladsen mødes vi med Hjørrings unge musik og teater talenter. De vil give os en rundvisning på den nye teater-perle samt musikalske prøver.
Aftenen slutter med kaffe i teaterets cafe.
Mødested: Bistrupvej 3, 9800 Hjørring
Tid: annonceres senere.
Arrangør: Merete Piilgaard fra Sundhedscenter Hjørring i samarbejde med Pia Mourier fra Vendsyssel Teater og Mads Bak fra Musikskolen

Torsdag d. 17. august. Fiskeri på Hirtshals Øststrand -for hele familien

 

På denne tid af sommeren er strandkanten ofte fuld af fiskeyngel. Vi går på jagt efter småfisk og bunddyr på det lave vand med rejehove, sænkenet og minitrawl. Hør også om hvordan du selv kan være med til at fange og registrere planter og dyr i havet. Grej og redningsvest kan lånes – medbring også gerne eget fiskeudstyr. Børn under 14 skal være ifølge med en voksen.
Tid: 19-21
Mødested: Stranden ved nedkørslen fra Sigurd Espersensvej.
Turleder: Anders Østerby, Skoletjenesten ved Oceanariet.

Søndag d. 27. august. Ny natur

Kan man lave en mark om til indlandsklitter?

Den Danske Naturfond har givet 1,5 mio. til at skabe natur tæt ved Skallerup Indlandsklitter.
Kom og hør om projektet, der skal skabe nye levesteder for de sjældne planter og dyr i indlandsklitterne.
Tid: kl. 13 -15.
Mødested: Rastepladsen på Nørlev Strandvej midt i indlandsklitterne.
Turleder: Naturvejleder Laus Gro-Nielsen, Team Natur, Hjørring Kommune

Tirsdag d. 29. august. Flagermus og pindsvin

-om at flyve og æde i mørke

Denne aften handler det om nogle af de insektædende pattedyr. Vi starter med at besøge Tine Deth Christiansen, der driver Pindsvinehjælp Nordjylland. Tine vil fortælle om arbejdet med at pleje de indbragte pindsvin og give gode råd til, hvordan haveejere kan gøre haven mere pindsvinevenlig. Herefter kører vi tur til Uggerby Å, hvor vi kigger efter flagermus langs med åen og engene øst for Sindal. Bo Storm vil fortælle om dyrene og deres biologi. Ved hjælp af flagermus-detektorer kan vi forhåbentlig også finde nogle efter mørkets frembrud.
Mødested: For enden af Friggsvej (parkering langs Friggsvej)
Tid:19.30- 22
Turleder: Anders Østerby, Skoletjenesten ved Oceanariet, og naturvejleder Bo Storm, Frederikshavn

Søndag d. 10. september. Naturens dag - for hele familien

 

Denne dag vil den rige og varierede natur på landskabsmuseet være i fokus. Der er allerede registreret en lang række arter i området og nogle af dem prøver vi at vise frem. Men kom og vær med til at finde flere arter, jo flere øjne der ser jo mere finder vi!

Blomstertur kl. 10-12. Vi vandrer en tur i blomsterfloret der er blandt kommunens mest mangfoldige. Hør om hvad planterne fortæller os om naturens kvalitet, men også om hvordan de kan bruges til snaps, mad og hudpleje.
Turleder: Karin Krogstrup, Hjørring kommune

Svampetur kl. 10-12. Vi traver med kurven i hånd ud for at samle svampe i området. Vi prøver at sætte navne på nogle af svampene og håber at der er gode spisesvampe iblandt. Turleder: Jakob Kofoed

Insektsafari kl. 10-12. Turen er tilrettelagt specielt for børnefamilier. Med specielle lokkemidler og fælder fanger vi biller og sommerfugle. Her kan du opleve den store mangfoldighed, som naturen har udviklet. Turleder: Hugo Kristensen og Anders Østerby.

Bioblitz kl. 12-14 Gennemgang af dagens fund.

Arrangør: Nordsøen Skoletjeneste, DN- Hjørring, VHM og Hjørring Kommune.
Tidspunkt: 10.00-14.00
Mødested: Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal

Lørdag d. 16. september. Sort Sol over Kærsgård Strand

Oplev stærene gå til ro

Hvis vi er heldige, kan vi opleve store flokke af stære samles over tagrørene og danne sort sol om end i mindre målestok end i marsken. Herudover er der gode chancer for at se andre af rørskovens fugle.  Turen går til Åslyngen, hvor rørskoven vokser omkring den afsnørede del af Liver Å. Undervejs fortælles der om stærenes liv og levned, inden solen går ned kl. 19.36.
Turen er 2 km lang og går igennem ujævnt terræn. Medbring gerne varmt tøj og varme drikke.
Mødested: P-pladsen for enden af Kærsgård Strandvej
Tidspunkt: kl. 18.30-20.00
Turledere: Knud Mikkelsen og naturvejleder Laus Gro-Nielsen, Team Natur, Hjørring Kommune

Onsdag d. 20. september. Årstidens suppe over bål

- Vi laver suppe af de ting, der kan findes i naturen og i køkkenhaven

Arrangementet starter med indsamling af svampe, urter og grøntsager fra naturen og
husmandsstedets køkkenhave. Herefter starter vi bål op og klargør kød og grøntsager, der kommes i den store suppegryde. Mens suppen koger, er der mulighed for at lege gamle lege, snitte i en pind eller lignende. Til slut nydes den forhåbentlig velsmagende suppe.
Husk udetøj – vi er udenfor og i udendørs værkstedshytter hele tiden.
Mødested: Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal
Tidspunkt: kl. 15.30-18.30
Arrangør: Niels Staun, Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum

Lørdag d. 14. oktober. Sort Sol over Kærsgård Strand

Oplev stærene gå til ro

Hvis vi er heldige, kan vi opleve store flokke af stære samles over tagrørene og danne sort sol om end i mindre målestok end i marsken. Herudover er der gode chancer for at se andre af rørskovens fugle.  Turen går til Åslyngen, hvor rørskoven vokser omkring den afsnørede del af Liver Å. Undervejs fortælles der om stærenes liv og levned, inden solen går ned kl. 18.19.
Turen er 2 km lang og går igennem ujævnt terræn. Medbring gerne varmt tøj og varme drikke.
Mødested: P-pladsen for enden af Kærsgård Strandvej
Tidspunkt: kl. 17.00-18.30
Turledere: Knud Mikkelsen og naturvejleder Laus Gro-Nielsen, Team Natur, Hjørring Kommune

Lørdag d. 11. november. Skovrejsning Ny skov ved Sindal

Slotved Skov bliver udvidet fra 46 ha til 142 ha. På en vandretur gennem området fortælles der om trævalg, til den nye skov, samt om nye stier og øvrige planlagte faciliteter. Der vil være et særligt fokus på naturen i området og på hvordan den kan udvikles. En del af turen vil gå gennem dyrehaven og måske kan vi se nogle af dådyrene.
Mødested: P-pladsen i Slotved Skov, Astrupvej, 9870 Sindal
Tidspunkt: kl. 14.00-16.00
Arrangør: Naturstyrelsen, Naturvejleder Jakob Kofoed, VHM og Hjørring Kommune.

Lørdag d. 4. november. Laksetrappen og Vandstær

-liv ved Uggerby å

Vi ser på fisketrappen og dens muligheder og begrænsninger. Er vi heldige, ser vi fiskene springe i trappen. Måske kommer isfuglen og vandstæren forbi. Derefter går vi en kort tur til Vangen Bæk, hvor vi elektrofisker på gydepladserne og ser, hvad årets gydninger har givet af nye fisk.
Mødested: P-pladsen ved Bindslev Gl. Elværk
Tidspunkt: kl. 14.00-16.00
Arrangør: Grøn guide Carsten Bregnhøj, Hjørring Kommune

Onsdag d. 29. november. Julepileflet

- Vi fletter julepynt og kranse i frisk pil. Der vil også være mulighed for at lave et fuglefoderbræt i træ og pileflet.

 

Vi starter med at klippe velegnede flettepil på museets pilemark. Herefter demonstreres forskellige fletteteknikker, der kan anvendes til at vride kranse og flette hjerter osv. Der vil også være mulighed for at lave et fuglefoderbræt af træstammer og pileflet. Herfra kan fulgene fodres vinteren igennem.
Hvis instruktøren får tid under flettearbejdet, vil der blive tændt et bål og varmet saft til deltagerne.
Husk udetøj. Det foregår udendørs og i en uopvarmet lade.
Mødested: Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal
Tidspunkt: kl. 16.00-19.00
Arrangør: Niels Staun, Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum