Naturparkrådet for Naturpark Tolne

Til at sørge for at målene i Naturparkplanen bliver opfyldt nedsættes et Naturparkråd. Det består af repræsentanter fra forskellige foreninger, fredede områder og fra Hjørring Byråd. I Naturparkplanen står der beskrevet, hvem der har mulighed for at sidde i Naturparkrådet.

Naturparkrådet er et rådgivende organ, der skal koordinere og kvalificere de kommende arbejdsgruppers indsats i samarbejde med Hjørring Kommune. Det er op til den enkelte organisation at beslutte, om man repræsenteres administrativt eller politisk i naturparkrådet.

Naturparkrådet betjenes af et sekretariat fra Hjørring Kommune, der også varetager administration, drift og
udvikling af naturparken. Sekretariatet består pt. af Helle Lyngbak fra Plan & Udvikling og Laus Gro-Nielsen fra Team Natur.

Naturparkrådets sammensætning

Der udvælges i alt op til 18 medlemmer, afhængig af om arbejdsgrupperne bliver nedsat.
• Tre repræsentanter fra Hjørring Byråd (Jørgen Bing - formand, Søren Smalbro - næstformand og Mogens Bjerre)
• En repræsentant fra Vendsyssel Historiske Museum (Jakob Kofoed)
• En repræsentant fra Friluftsrådet (Thomas Elgaard Jensen)
• En repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening (Yrsa Grunnet)
• En repræsentant fra Tolne Skovpavillons Venner (Judith Jensen)
• En repræsentant fra Tolne og Omegns Borgerforening (Brian Wiehl)
• En repræsentant fra Landsbyrådet for Mosbjerg og Tolne (Peter Andersen)
• En repræsentant for hver af de fredede områder Eskjær Gods (udpeget af ejeren) - Andreas Heegaard Christiansen, Tolne Skov (udpeget af bestyrelsen for Tolne Skov ApS) - Henrik Hougaard og Katsig bakker (udpeget af Frederikshavn Kommune) - Søren Hoff Brøndum.
• En repræsentant fra hver arbejdsgruppe (natur, kultur, erhverv, friluftsliv, formidling, turisme) - kommer senere.

14 dage før møde i Naturparkrådet udsendes varsel med opfordring til at indsende forslag til punkter til dagsorden.

En uge før møde i Naturparkrådet udsendes indkaldelse til møde med dagsorden.

Der udarbejdes mødekalender for et år ad gangen. Mødekalender vedtages i Naturparkrådet.

Det er intentionen, at beslutninger i naturparkrådet træffes i fælles forståelse. I tilfælde, hvor det måtte vise sig nødvendigt at træffe beslutninger efter afstemning, afgøres afstemninger i forhold til simpelt flertal.

Dagsordner og referater fra naturparkrådets møder offentliggøres på naturparkens hjemmeside.

 

Mødekalender for Naturparkrådet

Alle møder afholdes på Tolne Skovpavillon.

Onsdag den 4. september 2019 kl. 19.00-21.00

Tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.00-21.00

Lørdag den 12. oktober 2019 kl. 14.00-17.00 (Indvielse)

Torsdag den 21. november 2019 kl. 19.00-21.00

Mandag den 20. januar 2020 kl. 19.00-21.00

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00-21.00

Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19.00-21.00

Onsdag den 2. september 2020 kl. 19.00-21.00

Mandag den 2. november 2020 kl. 19.00-21.00