Naturpark Tolne

Vær med i en af arbejdsgrupperne

Nu kan du præge udviklingen af Danmarks nordligste naturpark

Under indvielsen blev der fortalt om de forskellige arbejdsgrupper, og der er allerede over 20 tilmeldt.

Hvis du vil være med I en arbejdsgruppe så send en mail til lgn@hjoerring.dk.
Skriv om du vil arbejde med natur, kulturhistorie, friluftsliv, erhverv, formidling eller turisme. Du må gerne være med i flere grupper. Alle kan tilmelde sig, så du behøver ikke at bo i naturparken eller i kommunen for at være med.

Arbejdsgrupperne skal især prøve at realisere de mål, der er i naturparkplanen. Skal der for eksempel være et udsigtstårn i Tolne Skov? Hvordan kan virksomhederne i området drage nytte af naturparken? Eller skal vi være den naturpark i Danmark med de yngste og bedste naturformidlere? Det kan også være, du har idéen til, hvordan Naturparken kan sætte Tolne på danmarkskortet.

Arbejdsgrupperne bliver indkaldt til det første møde sidst på året.

 

Om naturparken

Naturpark Tolne er Danmarks nordligste naturpark med en fantastisk udsigt ud over Skagens Odde. Naturparken ligger i et bakket istidslandskab med skov, hede og eng ved nordenden af Jyske Ås. Landskabsformen betegnes som ’falske bakker’, fordi ishavet, smeltevand og nedbør har furet det oprindelige moræneplateau med brede render og dybe kløfter.

Den fredede del af Tolne Skov udgør udgangspunktet for naturparken. Afgrænsningen følger naturligt den gamle kystskrænts geografiske afgrænsning, der ligger i tydelig kontrast til det flade landskab øst og nordøst for naturparken, som udgør starten på Skagens Odde.

Naturpark Tolne har et areal på 2440 ha. Over 80 % af naturparken består af en eller anden form for natur. Der er i alt 200 ejendomme i Naturpark Tolne og 390 beboere.

Kvalitetsstempel til nordjyske naturoplevelser
Mærkningsordningen Danske Naturparker er Friluftsrådets kvalitetsmærke, der fortæller dig som besøgende, at du foruden en enestående natur også kan opleve særlige faciliteter, som giver gode friluftsoplevelser og formidler naturen.

Bl.a. er der i Naturpark Tolne rigtig gode muligheder for at opleve naturen fra hest eller cykelsaddel, og der er flere afmærkede vandreruter i Tolne Skov. Skovpavillonen er et oplagt udgangspunkt for ture, og Landskabs- og landbrugsmuseet i Mosbjerg bliver omdrejningspunkt for formidling af natur og kulturhistorie.

En naturpark medfører ingen restriktioner for lodsejere, men giver i stedet muligheder for at få flere midler til området og markedsføre området overfor turister og gæster. Afgrænsningen er lavet ud fra den eksisterende beskyttede natur og fredede områder. 

Se Naturparkplanen her

Se afgrænsning her

Se kortet med beskyttet natur som er grundlaget for afgrænsningen her

For mere information kontakt:

Laus Gro-Nielsen på lgn@hjoerring.dk

 

Helle Lyngbak på helle.lyngbak@hjoerring.dk

Naturparken blev offentligt indviet lørdag den 12. oktober. Der kom omkring 300 mennesker til en festlig dag med hornmusik, grill, kaffe, hestevognskørsel og orinteringsløb for hele familien. Der var bål for børn og masser af gode gamle lege og fortællinger om skoven og landskabet.

 

Find en printvenlig version af invitationen her