Naturpark Tolne

Hjørring Kommune har besluttet at starte en proces, som kan føre frem til oprettelse af en naturpark ved Tolne.

En naturpark er en mærkningsordning som er udviklet af Friluftsrådet, og har til formål at fremhæve de særlige naturværdier i et lokalområde. En naturpark er forskellig fra en nationalpark, idet den er lokal og er knyttet til den enkelte kommune.

Området omkring den fredede Tolne Skov, har rigtig mange værdier af både natur- og kulturmæssig art. En naturpark sigter mod at fremme disse værdier, således at de bliver til yderligere glæde for beboere og gæster, som besøger området. Kerneområdet er selve Tolne Skov ud til den gamle kystskrænt. Det skal undersøges om dele af naturområderne mellem Eskær og Katsig Bakker kan indgå.

Den arbejdsproces, som sættes i gang, skal være med til at fastsætte den endelige områdeafgrænsning samt sætte fokus på de lokale ønsker og ideer til parken.
En naturpark medfører ingen restriktioner for lodsejere, men i stedet muligheder for at få flere midler til området og markedsføre området overfor turister og gæster.

Kontakt: Jakob Kofoed Nielsen, Naturvejleder

tlf. 31 34 62 91 

 mail: jakob.kofoed.nielsen@hjoerring.dk

Hent Naturpark Tolne folder her.