Naturpark Tolne

Ansøgningen om Naturpark Tolne er sendt afsted

En naturpark er en mærkningsordning, som er udviklet af Friluftsrådet, og har til formål at fremhæve de særlige naturværdier i et lokalområde.

En naturpark medfører ingen restriktioner for lodsejere, men giver i stedet muligheder for at få flere midler til området og markedsføre området overfor turister og gæster. Afgrænsningen er lavet ud fra den eksisterende beskyttede natur og fredede områder. 


Området omkring den fredede Tolne Skov, har rigtig mange værdier af både natur- og kulturmæssig art. En naturpark sigter mod at fremme disse værdier, således at de bliver til yderligere glæde for beboere og gæster, som besøger området.

Byrådet har godkendt naturparkplanen og ansøgningen er sendt af sted til Friluftsraadet. Kommuneplantillægget, der viser afgrænsningen og har en retningslinje for Naturparken, er i høring i marts og april.  

Ansøgningen behandles af Friluftsraadet i maj. 

Se Naturparkplan her

Se afgrænsning her

Luftfoto af naturparken kan ses her

Se kortet med beskyttet natur som er grundlaget for afgrænsningen her

For mere information kontakt:

Laus Gro-Nielsen på lgn@hjoerring.dk