Kommunens legepladser

Vi har over 50 offentlige legepladser i Hjørring Kommune. De fleste af dem må bruges af alle.

Mange af legepladserne kan frit benyttes af alle der har lyst. En del findes på privatejede områder, mens mange er på offentlige arealer.

Legepladserne bliver varetaget af enten foreninger eller Hjørring kommune, men uanset hvem der har ansvaret så stilles der strenge krav til sikkerheden. Legepladserne følger regelsættet Dansk Standard for legepladssikkerhed.

Kommunen tilser pladserne mindst én gang om året, men alle er velkomne til at "give os et praj" hvis man ser noget der kan have betydning for sikkerheden. Det kan fx være hærværk på redskaberne, eller hvis der ligger skrald og glas rundt omkring som man kan slå sig på.