Pulje til nyskabende initiativer

Formålet med puljen er at sikre, at nye initiativer opstår og at der løbende sker en fornyelse og udvikling af kulturområdet. Ved nye initiativer forstås nye arrangørgrupper, nye arrangementstyper, en præsentation af nyetablerede kunstnere eller nye stilarter.

Puljen kan benyttes til at støtte alle kunstarter eller former for kunst og der kan maksimalt tildeles 10.000 kr.

Ansøgningerne behandles administrativt. Puljen henvender sig især til unge.

En forudsætning for modtagelse af tilskud er, at der er tale om offentlige kulturelle arrangementer. Alle grupper og foreninger kan søge. Tilbagevendende arrangementer og etablerede kulturelle foreninger kan ikke modtage tilskud fra denne pulje.

Markedsføring og synlighed

Borgernes kendskab til udbuddet af fritids- og kulturaktiviteter er vigtig. Tilskud fra de tre kulturstøttepuljer betinges af, at tilskudsmodtagerne medvirker til at fremme kendskabet til støttede aktiviteter, arrangementer og projekter. Det skal ske i henhold til nedenstående betingelser.